Phosphuret teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.