Photalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Işık sebebiyle meydana gelen göz ağrısı, gözün ışıktan ğarıması, fotalji.