Photechy teriminin tıbbi anlamı; n. Işına maruz kalan bir cismin radyoaktif hale gelmesi.