Photism teriminin tıbbi anlamı; n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.