Photobacterium teriminin tıbbi anlamı; n. Photobacterium cinsi herhangi bir bakteri, fotobakteri.