Photobiology teriminin tıbbi anlamı; n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.