Photography teriminin tıbbi anlamı; n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.