Photolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.