Photolyte teriminin tıbbi anlamı; n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.