Photometry teriminin tıbbi anlamı; n. Işık kuvvetini ölçme usulü (bilgisi), ışık kuvvetinin ölçülmesi, fotometri.