Photomicrograph teriminin tıbbi anlamı; n. Mikroskop ile büyütülmüş şeylerin fotoğrafı.