Photon teriminin tıbbi anlamı; n. Işık enerjisi birimi, foton.