Photonephelometer teriminin tıbbi anlamı; n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.