Photonosus teriminin tıbbi anlamı; n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.