Photopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.