Photophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Gözlerin ışığa karşı aşırı hassaslığı, ışıktan korkma hastalığı, fotofobi.