Photopia teriminin tıbbi anlamı; n. Gözün ışığa uyması, fotopi.