Photoptarmosis teriminin tıbbi anlamı; n. Işık tesiriyle hapşırma.