Photoptometer teriminin tıbbi anlamı; n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.