Photoptometry teriminin tıbbi anlamı; n. Gözün cisimleri tanıyabileceği en az ışık miktarının fotoptometre aracılığıyla ölçülmesi, fotoptometri.