Photoreaction teriminin tıbbi anlamı; n. Işık etkisiyle meydana gelen herhagni bir nitelikte kimyasal reaksiyon, fotoreaksiyon.