Photoreceptor teriminin tıbbi anlamı; n. Işığa hassas olan alıcı.