Photoscope teriminin tıbbi anlamı; n. Işık kuvvetini ölçme aleti, fotoskop, fotometre.