Photosensitivity teriminin tıbbi anlamı; n. Işığa karşı duyarlık.