Photosynthesis teriminin tıbbi anlamı; n. Klorofil maddelerin güneş tesiri altında karbonhidrat bileşimini meydana getirmeleri, karbon özümlemesi, fotosentez.