Phototaxis teriminin tıbbi anlamı; n. Işığa yönelme hareketi.