Phototropism teriminin tıbbi anlamı; n. Işık tesiriyle yön tayin etme.