Photuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda fosfor bulunması.