Phrenalgia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.