Phrenectomy teriminin tıbbi anlamı; n. See: Phrenicectomy.