Phrenemophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.