Phrenemphraxis teriminin tıbbi anlamı; n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.