Phrenic Avulsion teriminin tıbbi anlamı; Tüberkülozda, hasta akciğeri istirahata sevketmek için o taraftaik diaphragmaya ait olan n.Phrenicus7un kesilmesi.