Phrenic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Diyaframa ait, frenki, phrenicus; 2. Kafaya ait.