Phrenicectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Frenik sinirin tedavi maksadiyle kesilmesi, frenisektomi.