Phrenicotripsy teriminin tıbbi anlamı; n. Frenik sinirin cerrahi ezilmesi.