Phrenopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Akıl hastalığı, frenopati.