Phthirus teriminin tıbbi anlamı; n. Bir çeşit bit.