Phthisical teriminin tıbbi anlamı; a. Verem hastalığına ait.