Phthisiologist teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.