Phthisiology teriminin tıbbi anlamı; n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.