Phthisiophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi verem korkusu.