Phycology teriminin tıbbi anlamı; n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.