Phylactic teriminin tıbbi anlamı; a. Filaksiye ait.