Phylaxis teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.