Phylogeny teriminin tıbbi anlamı; n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.