Physaliferous teriminin tıbbi anlamı; a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.