Physalis teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. physalides). Dev kanser hücresi.