Physallization teriminin tıbbi anlamı; n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.