Physician In-Chief teriminin tıbbi anlamı; Baştabip.